logo hlava
hlavik kontakt
nadmenu
home
onas
fotovoltaika
reference
legislativa
kontkat
nic

Buzzing Lines s.r.o.
IČO: 28281438
Mail: info@bzlines.cz

Kontaktní formulář

   
foto

O NÁS

Buzzing Lines s.r.o. je českou společností poskytující návrhy a realizace řešení v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, v současné době zejména v oblasti výstavby fotovoltaických elektráren a menších systémů na území ČR.

Bohaté zkušenosti společně s originálním know how poskytují základy pro komplexní zajištění realizace projektů výstavby a provozu fotovoltaických elektráren na klíč.

Společnost v posledních dvou letech navýšila svůj růst na poli fotovoltaických projektů v České republice, zejména na Jižní a Střední Moravě, kde bylo úspěšně realizováno několik projektů o celkovém instalovaném výkonu cca 18 MW.

Provádíme jak realizaci projektů fotovoltaických elektráren, jež dodávají celý výkon vyrobené elektrické energie k odběru do distribuční sítě, tak i instalace fotovoltaických elektráren pro rodinné domy, budovy a výrobní objekty, kde se počítá s využitím energie převážně pro vlastní spotřebu producenta. Společnost zajišťuje na základě příslušných dílčích ujednání veškeré služby nezbytné k realizaci Vašeho projektu.

Pro Vaši představu a přehled o systémech fotovoltaických elektráren určených pro soukromé použití nebo pro dodávku energie do distribuční soustavy jsou Vám v sekci reference
k dispozici základní informace o projektech realizovaných v posledních dvou letech.

Provedení jakéhokoli projektu společností Buzzing Lines s.r.o. není podmíněno státní dotací, která může být v České republice udělena. Projekty jsou koncipovány jako realizovatelné na základě výkupní ceny garantované Českou republikou. Projekty fotovoltaických elektráren vznikajících tzv. na zelené louce připravujeme individuálně na základě kvality osvitu a dalších kritérií jako součásti nabídky majitelům pozemků, na jejichž území se má investiční záměr realizovat. Jedním z našich cílů je také přinést do jednotlivých regionů povědomí o využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, jejich fungování a možnostech. V místech realizace fotovoltaických elektráren můžeme nejen pro občany obce připravit prezentaci s ukázkou technologií, v jejímž průběhu rádi zodpovíme případné dotazy.

Společnost úzce spolupracuje s dlouhodobě úspěšně zavedenou advokátní kanceláří, zkušenou projekční a stavební firmou a také se společností zabývající se poradenstvím územně samosprávným celkům v oblasti čerpání státních a evropských dotací zejména na infrastrukturu, obecně prospěšné, ekologické, ale i jiné projekty. Obcím, v jejichž katastrálním území realizujeme fotovoltaické elektrárny, můžeme nabídnout zprostředkování poradenství i v této oblasti